De Lier

De Lier vzw is een kleinschalige organisatie die personen met een beperking ondersteunt in het ontwikkelen van een eigen, kwaliteitsvol leven. Vanuit een divers aanbod aan woonvormen en ondersteuningsmogelijkheden werken we een professioneel (residentieel en ambulant) zorgaanbod op maat uit. We doen dit samen met de cliënt en in verbondenheid met zijn netwerk.

De Lier werkt gedecentraliseerd en heeft diverse woonvormen (vijf) met elk een eigen identiteit. Met deze werkingen realiseren we een continuüm aan zorgaanbod gaande van 24- uurs zorg in groepsverband tot een ondersteuning van éénmaal per week in een privé woning. Je kan bij ons beschikken over een kamer of een studio met gemeenschappelijke ruimte of je kan zelf voor een woning zorgen.

Lisperstraat 81
2500 Lier

03/480 55 60
www.deliervzw.be

Leef VZW

In Ranst zijn 5 woningen voor telkens 8 à 10 bewoners met een matig tot diepe verstandelijke beperking. Elke bewoner heeft zijn eigen, volledig ingerichte kamer. Daarnaast kunnen zij werken in ateliers en deelnemen aan verschillende activiteiten.

In Ranst en op Linkeroever is een dagcentrum voor volwassenen met een matig tot diepe verstandelijke beperking. Deelnemers worden opgevangen in groepsverband. Zij werken in ateliers en kunnen deelnemen aan activiteiten.

Herentalsebaan 15
2520 Ranst

Dagcentrum Linkeroever
Blancefloerlaan 100
2050 Antwerpen-Linkeroever

03/485 75 49
www.leefvzw.be
info@leefvzw.be

Oikonde

Wij begeleiden meerderjarige mensen met een beperking. Wij ondersteunen jou om de kwaliteit van jouw leven te verbeteren of te behouden. Wat dit precies betekent is voor iedereen anders. Samen zoeken we uit wat voor jou belangrijk is, wat jij wil behouden, wat je wil veranderen.

Werk, relaties, vrije tijd, huishouden, gezondheid, opvoeding van de kinderen en administratie zijn enkele van de thema’s die aan bod kunnen komen. Met je begeleider bekijk je wat je wil bereiken en hoe je dat wil doen. We zoeken uit wat je zelf kan en waar je ondersteuning nodig hebt.

Wij komen bij jou thuis op huisbezoek of je kan langskomen bij ons op de dienst. In Mechelen kan je ook terecht voor therapie.

Regio: In een straal van 20 km rond Mechelen en een straal van 20 km rond Lier.

Colomastraat 36
2800 Mechelen

Afdeling Lier
Sterrenstraat 52
2500 Lier

015/42 16 24
www.oikonde.org
info@oikonde.org

Ondo

Wij begeleiden meerderjarige mensen met een beperking. Wij ondersteunen jou om de kwaliteit van jouw leven te verbeteren of te behouden. Wat dit precies betekent is voor iedereen anders. Samen zoeken we uit wat voor jou belangrijk is, wat jij wil behouden, wat je wil veranderen.

Werk, relaties, vrije tijd, huishouden, gezondheid, opvoeding van de kinderen en administratie zijn enkele van de thema’s die aan bod kunnen komen. Met je begeleider bekijk je wat je wil bereiken en hoe je dat wil doen. We zoeken uit wat je zelf kan en waar je ondersteuning nodig hebt.

Wij komen bij jou thuis op huisbezoek of je kan langskomen bij ons op de dienst

Regio: Antwerpen (Stad, Luchtbal, Rozemaai, Linkeroever), Berchem, Borgerhout, Deurne, Merksem, Zwijndrecht en Burcht.

Helmstraat 109 bus 16 (postadres)
Schapenstraat 24 (ingang)
2140 Borgerhout

03/633 90 90
www.ondo.nu
info@ondo.nu

Willekom

Willekom vzw biedt dagopvang, verblijf en dienstverlening aan kinderen en volwassenen met een mentale of meervoudige beperking, of met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Willekom vzw biedt zowel kortdurende als langdurige ondersteuning aan. Voor personen met een persoonsvolgend noodbudget realiseert Willekom vzw op korte termijn de gewenste ondersteuning op maat.

Het kortdurende verblijf kan je het beste vergelijken met een soort hotel: huiselijk, knus en op maat van onze gasten. Bij ons is het altijd een beetje vakantie.

Willekom richt zich tot alle personen met een mentale / fysieke of meervoudige beperking, zonder onderscheid in leeftijd, ernst van de handicap of filosofische overtuiging.

Lakenmakersstraat 196A
2800 Mechelen

015/29 03 60
www.willekom.be
info@willekom.be

Thuishaven

De Thuishaven is een voorziening die eigentijdse ondersteuning organiseert voor volwassenen met een beperking. Een plek waar gebruikers op hun eigen manier een kwaliteitsvol leven kunnen uitbouwen in de samenleving. We werken vanuit de mogelijkheden van gebruikers. Verbondenheid met en verankering in de buurt zijn belangrijke speerpunten.

De Thuishaven heeft zowel een rechtstreeks toegankelijk als een niet-rechtstreeks toegankelijk aanbod.

We bieden verschillende woonvormen in kleinschalige projecten en dagbesteding. In de dagbesteding kan je terecht voor een gevarieerde afwisseling van activiteiten, vormingen en begeleid werk. De woonvormen (van hoog intensief tot laag intensief) ondersteunen volwassenen met een verstandelijke beperking bij wonen, werken en vrijetijdsbesteding.

De verschillende afdelingen zijn allen gelegen in dezelfde buurt (Mortsel – Hove), maar ook mobiele of ambulante begeleidingen in de regio zijn mogelijk

De Stappe 37
2640 Mortsel

03/460 38 40
www.ritmica.be/volwassenen
info@thuishaven-ritmica.be